Sunday, August 30, 2009

40 minutes of "nauseatalgia"*


Extreme_Nostalgia


കുറച്ചു ബ്ലോഗർമാർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണു് ഇതെന്നു കരുതി കണ്ടതാണു് ഈ ചിത്രം. സിനിമയെക്കുറിച്ചു പലരും ബ്ലോഗിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

Nostalgiaക്ക് കൈയ്യും കാലും മുളച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ലതാണു് ഇതു്. ഒരു ഗ്രാമം, പഴയ ഇല്ലം, ഒരമ്മ, ഒരച്ഛൻ കുറ്റി കാടുകൾ, ക്രിഷിക്കാർ, പാടങ്ങൾ, അടുപ്പു് കത്തിക്കൽ, ദോശ ഉണ്ടാക്കൽ, കുറേപ്പേരു് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുമ്മ നടന്നു പോക്ക്. അദ്യത്തെ 30 മിന്നിറ്റ് ഇതു മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മതിയായി. പിന്നെ കുറേ ബ്ലോഗർമാർ ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയല്ലെ എങ്ങനെ വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോകും എന്നു കരുതി ബാക്കി കൂടെ കണ്ടു നോക്കി. അപ്പോഴാണു് മനസിലായതു് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷക്ക് യാതൊരു കോ.. sorry, scopeഉം ഇല്ലാ എന്നു്. ഇതുപോലെ ഏകദശം ക്രിത്യം 1 ലക്ഷം മലയാളം സിനിമയെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും.

Nostalgia-porn എന്നുവേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം. ഉടുപ്പിടാത്ത കുട്ടികൾ തോട്ടിൽ ചാടി കളിക്കൽ, മഞ്ചാടി കുരുപ്പറക്കൽ, മണ്ണിൽ നിന്നും ചില പക്കികളെ പിടിക്കൽ, കുപ്പിയിൽ മീൻ പിടിച്ചിടൽ, തുടങ്ങിയ സ്റ്റാന്റാർഡ് സീനുകൾ ഉൾപെടുത്താൻ മറന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു പശുവിനെ കണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തൊറപ്പ കൊണ്ടു മുറ്റം തുക്കുന്നതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞു. Nostalgiaക്ക് ഇതിൽ കൂടുൽ എന്തു വേണം? കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു വളർന്ന 40 വയസുള്ള ഒരു ആവറേജ് മലയാളിയുടേ Nostalgia stock ഇത്രയോക്കെ തന്നെ.

കേരളത്തിൽ കൊല്ലം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ചാണകവെള്ളം തളിക്കൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പശുക്കൾ പോലും ഇന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതു് ഏതോ സാങ്കല്പിക ലോകത്തിലെ കഥയാവാനാണു് സാദ്ധ്യത. പിന്നെ ഇതു് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി "അന്നു്" ഉണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ ഉഷ്പ്ളേരണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഗുഷ്മാളനം എന്നൊന്നും പറയല്ലും കാരണം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന landline, digital switching വന്നതിനു ശേഷം ഉള്ള phone ആണു് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. അതായതു് 1985നു ശേഷം.

അവസാനത്തെ 10 മിനിറ്റിൽ മാത്രമാണു് ഇതിൽ എവിടെയോ ഒരു കഥയുടെ എന്തരോ ഒരു "ലതു്" ഉണ്ടെന്നു തോന്നി തുടങ്ങിയതു്.

പിന്നെ മിക്ക മലയാളം സിനിമകളിൽ കാണാറുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലും കണ്ടു. കുട്ടികളുടെ dialogueകൾ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അനുഭവപ്പെട്ടതു്. കൃതൃമത്വം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇത്രയും ചളം ഒരു കഥയിൽ വളരെ മനോഹരമായി photography കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവസാനത്തെ ചില നീണ്ട frameകൾ വളരെ രസകരമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

Sound recordingന്റെ മെച്ചം ആരും സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതു് കുളമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. Telephoneൽ കുട്ടിയോടു സംസാരിക്കുന്നതു് എന്താണെന്നു ആർക്കും മനസിലാകില്ല. രണ്ടു പേരും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൊട്ടും പാട്ടും അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നു എന്നു് ആഗ്രഹിച്ചു. നടന്നില്ല. ഊത്തും പാട്ടും കാരണം മറ്റേയറ്റത്തു് കുട്ടിയുടെ അച്ചൻ ആണോ Citibankൽ നിന്നും credit card വില്ക്കാൻ വിളിക്കുകയാണോ എന്നു ഞാൻ സംശയിച്ചു. ഇനി ചെയ്യുമ്പം ഇത്തിരിക്കൂടി വാൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ട് "ഗാമ്പ്ലിഫൈ" ചെയ്യാൻ മറക്കരുതു്.

അതെല്ലാം പോട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താണു് സന്ദേശം? ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മ. Just 40 minutes of "nauseatalgia"
അങ്ങനെ എന്റെ 40 മിനിറ്റും ഈ ഉരുപ്പടിയെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു മണിക്കൂറും പോയതു് മിച്ചം.

The term "nauseatalgia" was coined by Rammohan Paliyath, the views expressed in this post are mine and does not imply endorsement by Rammohan Paliyath

Monday, August 24, 2009

പത്തു മിനിറ്റിൽ 68 പട്ടികളെ തിന്നു ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു


paper 24-Aug-09 6-36-35 PM.bmp


ഇതു ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വാർത്ത.

ഇവിടെ മൂന്നു മണി കഴിഞ്ഞാൽ റെസറ്റാറന്റുകൾ എല്ലാം അടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർജ്ജ industrial areaയിലുള്ളവർക്ക് Epcco, Emarat പെട്രോൾ പമ്പുകളാണു ആശ്രയം.  5 ദിർഹം കൊടുത്താൽ നല്ല ഊക്കൻ hot dog ഉണ്ടാക്കി തരും.  അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെല്ലാം പട്ടിയിറച്ചി തിന്നതു് മിച്ചം.

ദേശാഭിമാനിയുടെ പത്ര ലേഖകനു hot dog എന്താണെന്നു അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ കോവർ കഴുതക്ക് ഇതെന്തു കുന്തമാണെന്നു google അമ്മച്ചിയോടെങ്കിലും ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ചുമ്മ English വാർത്തകൾ internetൽ നിന്നും അതുപോലെ പകർത്തിയെഴുതിയാൽ പോരെ, ഇത്തിരി കിഡ്ണി കൂട വേണം.

ലോകത്തു ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് പറ്റിയ പണിയാണു് പത്രപ്രവർത്തനം എന്നു വീണ്ടു വീണ്ടും തെളിയിച്ചുകൊടുക്കുകയാണു് നമ്മുടെ പ്രിയ "സഗാക്കൾ"

ഇനി ജീവിതത്തിൽ Hot Dog കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇവിടെ ഞെക്കി പഠിക്കുക. ദേശാഭിമാനിയുടെ editor ഇത്തിരി ബലം പ്ര്യോഗിച്ചു്  ഞെക്കുക.

ദേശാഭിമാനി അടിച്ചുമാറ്റിയ original news story

ഈ വാർത്ത എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയതു് dotcompals പ്രശാന്ത്

Unicode മലയാളത്തിൽ SMS സന്ദേശങ്ങൾ

ഞാൻ മലയാളത്തിൽ SMS അയക്കാൻ ഒരു വഴി അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഒരു മാർഗം കണ്ടുകിട്ടി.
Nokia S60 ഫോണുകളിൽ inidSMS എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചു് വളരെ എളുപ്പം SMS സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാവുന്നതാണു്.

UAEയിൽ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ.
 1. ഇനി നിങ്ങളുടെ gmailൽ വരുന്ന മലയാളം സന്ദേശങ്ങളുടേ ആദ്യത്തെ ചില വരികൾ മലയാളം SMS ആയി ലഭിക്കാനും മാർഗ്ഗം ഉണ്ടു്. ഇതിനായി Etisalat ന്റെ internet connectionനും Mobile connection ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 2. ആദ്യം gmailൽ നിങ്ങളുടേ മലയാളം email etsialat emailലേക്ക് forward ചെയ്യാൻ ഒരു filter നിർമ്മിക്കുക.
 3. Etisalatന്റെ webmailൽ നിന്നും ഒരു (Etisalat)mobile ഫോണിലേക്ക് email alerts അയക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടു്. അയച്ചു കഴിഞ്ഞ email delete ചെയ്യാനും settingsൽ സംവിധാനമുണ്ടു്. (Etisalatന്റെ email storage space വളരെ കുറവാണു്.)

നിങ്ങളുടെ phoneൽ Gmail filterന്റെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ചു് മലയാളം SMS ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.


Scr000003


Scr000006

Thursday, August 20, 2009

വള്ളിക്കുന്നിന്റെ anti-american "pig flu"


 http://kaippally.com/wp-content/uploads/2009/08/Flu_und_legende_color_c1.jpg


ബഷീർ വള്ളിക്കുന്നിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥിരം വായിക്കാറുള്ളതാണു്. ബഷീർ സാഹിബിന്റെ സായിപ്പ് വിരോധം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണു്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലേഖനത്തിൽ ആങ്കലയ ഭാഷയിൽ മലയാളിക്കുള്ള പാണ്ഡിത്യം പോര എന്നാണു് വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. അതിനാൽ H1N1 എന്നതിനു പകരം "pig flu" എന്നു തന്നെ അതിനെ വിളിക്കണം എന്നാണു് അദ്ദേഹം പറയുന്നതു്. 10 വർഷം schoolൽ പഠിച്ച അർക്കും swineഉം pigഉം ഒന്നാണു് എന്ന കാര്യം ബഷീർ സാഹിബിനു് അറിയമോ എന്നറിയില്ല.

പന്നിയെ swine, hog, pig, boar എന്നെല്ലാം ഇം‌ഗ്ലീഷിൽ പറയും. ഇനി മലബാറിലുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് അതറിയില്ല എന്നാണോ ബഷീർ സാഹിബ് ഉദ്ദേശിച്ചതു്?

രോഗത്തെ പന്നി പനി എന്നുവിളിച്ചാലും pig flu എന്നുവിളിച്ചാലും virus H1N1 തന്നെ. മാത്രമല്ല പന്നി ഇറച്ചി ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു് H1N1 പിടിപെടില്ല എന്നാണു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു്. Key Facts about Swine Influenza (Swine Flu) ആ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ UAEയിൽ പന്നി ഇറച്ചി നിരോധിക്കുമായിരുന്നു.

H1N1 എന്നതു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്ന virusനു് കൊടുത്ത പേരാണു്. അപ്പോൾ പന്നിയും പോത്തും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ രോഗം പകരും. ഈ അവസരത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം H1N1 എന്ന ഈ രോഗത്തെ ബഷീർ സാഹിബ് രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്.

സാധാരണ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോടു്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങളിലാണു് ഇതുപോലുള്ള anti-western ലേഖനങ്ങൾ അധികവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളതു് പക്ഷെ ബഷീർ സാഹിബിന്റെ ഈ ബ്ലോഗും ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതു് കഷ്ടമാണു്.

Saturday, August 15, 2009

രക്തരഹിത "ശസ്ത്രക്രിയ"

_cwm4379-edit[1]

Homeopathy, psychic healing, തുടങ്ങിയ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണു് Brian Brushwood എന്ന മാന്ത്രികൻ.

ഈ videoയിൽ അദ്ദേഹം പണ്ടു philipinesലും thailandലും പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും പ്രചാരത്തിലായ രക്തം ചൊരിയാത്ത "ശസ്ത്രക്രിയയുടെ" രഹസ്യം വിശതീകരിക്കുന്നു.

സാധാരണ മാന്റ്രികരിൽ നിന്നും വളരെ വ്യതസ്തനാണു് Brian. അന്ധവിശ്വാസവും pseudo-scienceഉം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ അദ്ദേഹം അനേകം TV പരിപാടികളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. എന്തുകൊണ്ടും James Randiക്ക് ഒരു പിൻഗാമി.കേരളത്തിലെ "ഫ്രാഡു" മുസില്യാക്കാന്മാരും സ്വാമികളും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശിഷ്യൻ ആകുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായിരിക്കും.

Friday, August 14, 2009

ഇന്നു ഈ ബ്ലോഗിനു് അഞ്ചു വർഷം തികയുന്നു.


1996ൽ ആണു ഞാൻ Internet ഉപയോഗിച്ചു തൂടങ്ങിയതു്. August 14 2004നാണു ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു മലയാളം blog എഴുതി തുടങ്ങുന്നതു്. അന്നൊന്നും ഇതു് വായിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഏതാണു് പതോ പതിനഞ്ചോ പേർക്ക് മാത്രമെ മലയാള Unicode എന്ന കുന്ത്രാണ്ടത്തെ പറ്റി വിവരം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.


എന്തായാലും ഈ Blog എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നു 5 വർഷം തികയുകയാണു്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചതു് ഈ ബ്ലോഗിലൂടേയാണു്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആദ്യകാല പോസ്റ്റുകൾ വായിച്ചു നോക്കു. ബോധമുള്ളവർ അതു വായിച്ചാൽ ഉള്ള ബോധം നശിച്ചു് നിലത്തു് വീഴും. പക്ഷെ ബോധം ഇല്ലാത്തവർ അതു് വായിച്ച് അല്പം ബോധം വെക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കായി എന്തെല്ലാം നല്ല നല്ല വഴക്കുകൾ സമ്മാനിച്ചു് എത്ര പേരെ തെറിവിളിച്ചു. എത്ര നല്ല രസകരമായ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ.


ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷം പങ്കു വെക്കാനാണു് ഈ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നതു്. അന്നു് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ പേരു് "ഭാഷ്യം" എന്നായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ മലയാളം ബ്ലോഗിങ്ങ് ജനം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. മലയാളം Blogosphere ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ മാറി നിന്നു നോക്കി രസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി എനിക്കു് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു. നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ബ്ലോഗ് പൂട്ടിക്കെട്ടാതെ പിടിച്ചു നിന്നതിനു് കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണു്. എന്റെ പ്രീയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ. എന്റെ ബ്ലഗാക്കൾ.

ഈ ബ്ലോഗിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില ലേഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് Link കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതു ഞാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതു് ശരിയല്ല എന്നു് തോന്നി ചെയ്യുന്നില്ല.

നന്ദി.

Wednesday, August 12, 2009

സ്വകാര്യത നിയമം

Privacy_Lock_300_jpg[1]

ഇന്ത്യൻ നിയമാവലിയിൽ  എഴുതിച്ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണു് സ്വകാര്യത നിയമങ്ങളും വിവര സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്നു് വ്യക്തമായ ഒരു് കാഴ്ച്ചപ്പാടില്ല. സ്വകാര്യത ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വാർത്താ പത്രങ്ങളും മാദ്ധ്യമങ്ങളും (പ്രായപൂർത്തി ആയവരായാലും അല്ലെങ്കിലും) വ്യക്തികളുടെ ഊരും പേരും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതു. H1N1 രോഗം പിടിപെട്ടു ഒരു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വ്യക്തിയുടെ പൂരവ്വ സ്ഥിധിയും, രോഗവിവരങ്ങളും, ഊരും പേരു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ചാനലുകൾക്കും പത്രങ്ങൾക്കും യാതൊരു നിബന്ധനയും ഇല്ലത്തതിന്റെ കാരണവും ഇതാണു്. പേരു് പറയാതെ തന്നെ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കാം.

പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് കുറ്റവാളികൾ എന്ന് പോലിസ് സംശയിക്കുന്നവരെ ഷർട്ടില്ലാതെ നില്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ. എന്താണു് ഈ പ്രഹസനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? കുറ്റം ചെയ്തു എന്നു തെളിയിക്കേണ്ടതു് കോടതിയല്ലെ? അങ്ങനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനു് മുമ്പ് പരസ്യമായി ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ വിധത്തിൽ അപമാനിക്കുന്നതു് ഏതു് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണു്.  കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു് പ്രതികാരം തീർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണു് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ medical records കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാണെന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. രോഗികളുടേ വിവരങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ ഈ വിധത്തിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതു് തടയാൻ നിമങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

Friday, August 07, 2009

മലയാളം domain Names

മലയാളം domain Names active ആയി.

ദാണ്ടെ എന്റെ സ്വന്തം domain name.

www.കൈപ്പള്ളി.com

Thursday, August 06, 2009

ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സേനകളുടെ അവസ്ഥ

2008_India_Police1
Image Courtesy Human Rights Watch http://www.hrw.org/en/asia
 1. Uttar Pradesh accounts for highest fake shootouts
 2. Indian police accused of abuses
 3. Rights group alleges Indian police abuses
 4. India’s ‘Colonial’ Police Weaken Rule of Law, Rights Groups Say
 5. Indian police culture breeds brutality: report
 6. Rights group: Indian police need overhaul
 7. Human Rights Watch Labels Indian Police Anachronistic, Abusive Force

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും പോലിസുകാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു് വിദേശ പത്രങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

ഇതിനോടൊപ്പം അഴിമതി, കൈക്കൂലി, വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, ജനങ്ങളെ എവിടെ വെച്ചു കണ്ടാലും അസഭ്യവർഷം നടത്തുക, അങ്ങനെ ഒരുപാടു് ആരോപണങ്ങൾ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരം വായിക്കാറുള്ളതുമാണു്.

പോലീസുകാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജന്മന ക്രൂരരും ദുഷ്ടന്മാരും ഒന്നുമല്ല എന്ന നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതെയുള്ളു.

പോലീസ് സേനയെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം. പോലിസ് സേനക്ക് ശരിയായ വേദനവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും സർക്കാർ നൾഗുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ബിഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമുള്ള പോലീസുകാർ എല്ലാം NYPD യുടെ നിലവാരം പുലർത്തണം എന്നു വാശിപിടിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല.

ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പോലീസ് സേനക്കുളിൽ നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നു് തോന്നുന്നില്ല.  അപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം എവിടെ?
സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് ഒരു ശുദ്ധികലശം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇടപെടണമെങ്കിൽ സർക്കാറിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകണം. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളോ ജനങ്ങളോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല. അവിടെ തന്നെയാണു് പ്രശ്നം.

ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സേനകളുടെ അവസ്ഥ

 1. Uttar Pradesh accounts for highest fake shootouts
 2. Indian police accused of abuses
 3. Rights group alleges Indian police abuses
 4. India’s ‘Colonial’ Police Weaken Rule of Law, Rights Groups Say
 5. Indian police culture breeds brutality: report
 6. Rights group: Indian police need overhaul
 7. Human Rights Watch Labels Indian Police Anachronistic, Abusive Force
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും പോലിസുകാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു് വിദേശ പത്രങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

ഇതിനോടൊപ്പം അഴിമതി, കൈക്കൂലി, വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, ജനങ്ങളെ എവിടെ വെച്ചു കണ്ടാലും അസഭ്യവർഷം നടത്തുക, അങ്ങനെ ഒരുപാടു് ആരോപണങ്ങൾ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരം വായിക്കാറുള്ളതുമാണു്.

പോലീസുകാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജന്മന ക്രൂരരും ദുഷ്ടന്മാരും ഒന്നുമല്ല എന്ന നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതെയുള്ളു.

പോലീസ് സേനയെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു കാര്യം. പോലിസ് സേനക്ക് ശരിയായ വേദനവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും സർക്കാർ നൾഗുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ബിഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമുള്ള പോലീസുകാർ എല്ലാം NYPD യുടെ നിലവാരം പുലർത്തണം എന്നു വാശിപിടിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല.

ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പോലീസ് സേനക്കുളിൽ നിന്നുതന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നു് തോന്നുന്നില്ല.  അപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം എവിടെ?
സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് ഒരു ശുദ്ധികലശം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇടപെടണമെങ്കിൽ സർക്കാറിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകണം. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളോ ജനങ്ങളോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല. അവിടെ തന്നെയാണു് പ്രശ്നം.

ഹിറോഷിമ

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു് തിരശീല ഇടുന്നതിനായി അമേരിക്ക ജപ്പാനിലെ ഹിറോഷിമ നഗാത്തിനു് മുകളിൽ അവർ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു് ആയുധം പ്രയോഗിച്ചു. രണ്ടു് ലക്ഷം മനുഷ്യ ജീവൻ അവസാനിച്ചു.

ഇന്നു് ആ ദിനത്തിന്റെ 64ആം വാർഷികം.

Tuesday, August 04, 2009

പ്രബുദ്ധ കേരളം മുന്നോട്ട്...

ഇത്തിരി പഴയ വാർത്തയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതു് ഇപ്പോഴാണു് കാണുന്നതു്. കാണാത്തവർക്കായി വീണ്ടും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു.പക്ഷെ അമ്മച്ചിയുടെ താളബോധം സമ്മതിച്ചു കോടുത്തേ പറ്റു.

Malayalam support on Nokia. Now!

Open Letter to Nokia

Hey guys,

I belong to a state in India, called Kerala. I am writing this in English so some of you can read and understand the urgency of the hour. We Malayalees are a bunch of very industrious and creative folks. I think there are about 35 million of us. That's twice as much as the Netherlands. Yet Dutch is a language supported on most of your handsets. Malayalam is not. Quite a few Malayalees actually work in your offices and development centres all over the world.

The Malayalam edition of wikipedia has over 10,000 articles making it the highest number for any Indian language after Telugu. There are over one million Malayalees who communicate in Malayalam via Blogs, Facebook and Twitter. Yet you seem totally oblivious to our existence. Over five million Malayalees are wealthy expatriates who have enough money to buy mobile phones for themselves, their kids and their pet dogs. So there need not be any doubts about the buying power of Malayalees.

Kerala is a young, vibrant and exciting place with over 10 million mobile handset users. Most of them buying your products. And this number is increasing by the minute. However very few of those handsets allow communication in Malayalam. As far as I know none of the high end business phones support Malayalam as a communication Language. They communicate using latin characters, which does not even come close to a proper solution. We cannot be forced into using English or Latin to express our deepest emotions. Our songs of love and grief are not in written English. Our hymns and lamentations were not written in English. Our martyrs did not sing their songs of revolt in English. They were written in our beautiful Malayalam script. We have a right to use our language to communicate at least within our own soil. We demand freedom of expression.

All we ask of you is to write a simple rendering engine to support indic-unicode and include it in all new Models of Nokia sold in India. I am sure this can't be difficult for you guys. I for one will gladly promote your handsets.

Help us win our freedom. Help us communicate.

Malayalam support on Nokia. Now!

Cheers.

മലയാള മങ്ക: wikiയിൽ

കോഴിയും, അടും, മാടും പോലെ സ്ത്രീയും വെറും ഒരു കച്ചട വസ്തുവായി മലയാളി കരുതി തുടങ്ങിയതു് ഇന്നും ഇന്നലയുമൊന്നുമല്ല. വളരെ പണ്ടു മുതലെ അവൻ അവളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണു് കരുതിയതു്.

മലയാളം Wikipediaയിൽ ഇനിയും പൂരിപ്പിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ തപ്പുകയായൊരുന്നു. അപ്പോഴാണു് ഞാൻ അതു് കണ്ടതു്. ചില മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍

"പെണ്ണായി പിറന്നാല്‍ മണ്ണായി തീരും വരെ കണ്ണീരു കുടിക്കണം‍"
"പെണ്ണിനേയും മണ്ണിനേയും ദണ്ഡിക്കുന്തോറും ഗുണമേറും"
"നായും നാരിയും ഇഞ്ചയും ചതയ്ക്കുന്നിടത്തോളം നന്നാവും"
"പെണ്ണാകുന്നതില്‍ ഭേദം മണ്ണാകുന്നതു"
"പെണ്‍ചിരിച്ചാല്‍ പോയി,പുകയില വിടര്‍ത്തിയാല്‍ പോയി"
"പാമ്പിനു തല്ലുകൊള്ളാന്‍ വാലു പെണ്ണിനു തല്ലു കൊള്ളാന്‍ നാവു്‌"
"അറിവതു പെരുകിയാലും മുന്നറിവു പെണ്ണിനില്ല"
"പെണ്‍ബുദ്ധി പിന്‍ബുദ്ധി"
"സ്ത്രീകളുടെ മുടിക്കു നീളം കൂടും,പക്ഷേ ബുദ്ധിക്കു കുറയും"
"പെണ്‍ചൊല്ലു കേള്‍ക്കുന്നവനു പെരുവഴി"
"നാരി നടിച്ചിടം നാരകം വെച്ചിടം കൂവളം കെട്ടെടം നായ് പെറ്റടം"
"നാരി പിറന്നേടത്തും നാരകം നട്ടേടത്തും കൂവളം കെട്ടേടത്തും സൂക്ഷിച്ചു പോണം"
"അന്നു പെറ്റു അന്നു ചത്താലും ആണിനെപ്പെറണം"
"നാലാമത്തെ പെണ്ണു നടക്കല്ലു പൊളിക്കും"
"അമ്മ മതില്‍ ചാടിയാല്‍ മകള്‍ ഗോപുരം ചാടും"
"പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കും"
"അടുക്കളപ്പെണ്ണിനു അഴകു വേണമോ?"
"അടുക്കള പിണക്കം അടക്കി വയ്ക്കണം"


ഭാഷയുമായി അത്ര പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിൽ പല proverbsഉം ആദ്യമായിട്ടാണു് ഞാൻ വായിക്കുന്നതു്. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ചൊല്ലുകളിൽ മിക്കതും വെറും sexist ആയിട്ടുളതായി എനിക്ക് തോന്നി. കേരളത്തിലെ sexual discriminationന്റെ ആധാരം മലയാളിയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണു്. എന്തായാലും മലയാളിയുടെ ധാരണ വളരെ വിത്യസ്തം തന്നെ. ഈ വരികൾ മലയാളിയുടേ പൊതു ധാരണകളുടെ സംക്ഷുപ്ത രൂപമായി കരുതുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വെറുതെയാണോ കേരളത്തിൽ പീഠനത്തിനു് ഇരയായവരുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതു്.

ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം മറ്റൊന്നുമല്ല: കേരളത്തിലും വിദേശത്തും feminist എന്ന label നെറ്റിയിലും പൃഷ്ടത്തിലും ഒട്ടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരുത്തിപോലും ഇതൊന്നും വയിച്ചിട്ടില്ല എന്നു മനസിലായി. അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. വേറെ ഏതു് ഭാഷയിൽ ഏതു് വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും തറയായി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിധി?

Sunday, August 02, 2009

പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം

പ്രമേഹ രോഗിയായ മകളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു പകരം അന്ധവിശ്വാസിയായ അച്ഛനും ബന്ദുമിത്രാതികൾ രോഗിയുടെ ചുറ്റും വളഞ്ഞു നിന്നു ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. സംഭവം നടക്കുന്നതു് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ head quarters ആയ കേരളത്തിൽ ഒന്നുമല്ല. അമേരിക്കയിൽ വിസ്കോൺസിൻ സ്റ്റേറ്റിലാണു. 47 വയസുകാരനായ ന്യൂമനും ഭാര്യ ലെയ്ലാനിയും മിക്കവാറും 25 വർഷം കമ്പിയെണ്ണേണ്ടി വരും.

ഈ നൂറ്റണ്ടിലും എന്തുകൊണ്ടാണു് ഇതു് സംഭവിക്കുന്നതു്. അമേരിക്ക പോലൊരു വികസിത രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ലോകം ഇനിയും എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തുപോകുന്നു.

ABC News
BBC News
Wisconsin Radio
Associated Press (via Youtube)