Wednesday, October 22, 2008

മൂന്നു കൊംബുള്ള മുയലിനെ തേടി ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിലേക്ക്

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗോർഡൻ ബ്രൌൺ ഇന്ത്യക്ക് നൾഗിയ ധനസഹായം £ 800,000,000. മുമ്പ് ചൈനക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ധനസഹായങ്ങൾ. ചൈന ചന്ദ്രനിലേക്ക് വാണം വിട്ടപ്പോൾ അതു് ബ്രട്ടൺ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ ദരിദ്ര ജനം: 800,000,000. ഇന്ത്യയുടെ 5%പോലും കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനു് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നില്ല.
ഭാരതീയരെക്കാൾ ബ്രിട്ടിഷുകാർക്കാണു് ഭാരതത്തിലെ ജനക്ഷേമത്തേകുറിച്ചു് ചിന്ത. ജപ്പനും ബ്രിട്ടനും തരുന്ന പണം ദരിദ്ര്യനിവാരണത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അവർ അവരുടെ vote bankഉകൾ ഉറപ്പുവരുത്താനാണെങ്കിൽ കൂടി അതു് നമുക്കു നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പണം എങ്ങനെ ചിലവാക്കണം എന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അതിനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടാകണം. സ്വകാര്യ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ സർക്കാർ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കില്ല. പകരം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാശുമുടക്കി ചന്ദ്രനിലേക്ക് വാണം വിട്ടു. ഇനിയും വിടും.

ചന്ദ്രനിൽ പോയതിന്റെ കാരണം Helium 3 Isotope നേ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്നാണു് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നതു്. ഇതു് എത്രമാത്രം വിജയകരമാകും എന്നതിനു് യാതൊരു ഞ്യായികരണവും കാണുന്നില്ല. കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം ഉല്പാതിപ്പിക്കുന്നതു് ഇതിലും ചിലവു കുറഞ്ഞ പത്ഥതിയായിരിക്കും. മൂന്നു കൊംബുള്ള മുയലിനെ പിടിക്കാനാണു് ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നതു് എന്നു് ഇന്ത്യയിലെ ജനത്തിനോടു് പറയേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കും. കാരണം വിശ്വാസികളുടെ നാടാണല്ലോ ഭാരതം.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നതു് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള വിവരം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ഉപരിപഠനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ mathematicsഉം physicsഉം പഠിക്കാൻ വിദ്ദ്യാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞുവരുന്ന കാലം. IT Parkഉകൾ നിർമിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ നികുതി പണം എങ്ങനെ ചിലവാക്കണം എന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള വിവരം നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയി. ശാസ്ത്രം ഇവിടെ വിജയിക്കുകയല്ല. പരിതാപകരമായി പരാചയപ്പെടുകയാണു്.

ജയ് ഹിന്ദ്

Wednesday, October 15, 2008

സാക്ഷരകേരളം മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ?

ഒരേ ദിവസം കേരള കൌമുദിയുടെ "ഫ്ലാഷ്" സാഹ്യാന്ന പത്ത്രത്തിൽ വന്ന classified പരസ്യങ്ങൾ.
ഒന്നിൽ registration no. വരെ കൊടിത്തിട്ടുണ്ടു്. അപ്പോൾ ഈ "സേവനങ്ങൾ" നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അധികാര സ്ഥപനം കൂടിയുണ്ടെന്നാണു് മനസിലാക്കേണ്ടതു്. ഇതുപോലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അന്വേഷിച്ചു് തട്ടിപ്പുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിലുള്ള യുക്തിവാദ സംഘടനകൾ എന്തുകൊണ്ടു മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടു ഇതുപോലുള്ള പരസ്യമായ തട്ടിപ്പുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല?

Saturday, October 11, 2008

'സാമി'യെ മോചിപ്പിക്കുക

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു പാവം മത്സ്യത്തെ കൂട്ടിലടച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിക്കു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ

Thursday, October 09, 2008

An interesting coincidence


ഇടതു വശത്തുള്ളതു് എന്റേ വണ്ടിയും വലതു വശത്തുള്ളതു് എന്റെ അയൽവാസിയുടെയും വണ്ടികൾ ആകുന്നു.
So
അല്പം വിത്യാസമുള്ള numberകളുള്ള ഒരുപോലുള്ള രണ്ടു വണ്ടികൾ sharjaയിൽ ഉണ്ട്. പോലിസിൽ വിളിച്ചുപറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ദിക്കുമല്ലോ,
Posted by Picasa

Wednesday, October 08, 2008

"മഹാ" കവി സഗീർ


 

Email forwards

emailലിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്തിരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാരണമാണു് e-mail forwardഉകൾ. യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ കിട്ടുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ എല്ലാം address-listലുള്ള എല്ലാവർക്കും അയക്കുന്നതു് ചിലർക്ക് ഒരു hobby ആയിരിക്കും.

അടുത്ത കാലത്തായി ഒന്നിലധികം തവണ എന്റെ ബ്ലോഗ് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് അയച്ചുതരാറുള്ള ഒരണ്ണമാണു് ഇറാനിൽ 8 വയസുകാരൻ bread മോഷ്ടിച്ചതിനു ഷരിയ നിയമം നടപ്പുക്കന്നതാണെന്നു് പറയുന്ന emailഉം കുറേ ചിത്രങ്ങളും.

ചിത്രങ്ങളിൽ 8 വയസുകാരന്റെ ഇടത്തേ കൈയിൽ ഒരു കാർ ടയർ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതാണു് രംഗം.

അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതു് വെറും ഒരു തെരുവു് അഭ്യാസമാണെന്നു മനസിലാക്കാം. പക്ഷെ അതാണല്ലോ ഇതു forward ചെയ്യുന്നവർക്കില്ലാത്തത്. ബുദ്ധി.

2004ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ഗുണ്ടിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പലർക്കും അറ്യാം എന്നു് കരുതുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ ആ വിശതീകരണങ്ങൾ എല്ലാം 'ഇങ്ക്ലിപീസി'ലായതിനാൽ, മല്ലുസിനു ഇതൊന്നും അനവേഷിച്ചു് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാലു് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള സാദനങ്ങൾ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് എനിക്ക് അയച്ചുതരുന്നതു്.

e-mail forward വഴി ലോക കാര്യങ്ങൾ മനസിലക്കുന്നവർക്ക് ഇതു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവത്തതും വിലപ്പെട്ടെതുമായ ഒരു മാർഗമായിരിക്കും. എന്നാൽ എനിക്ക് അത്രയും വിവരം കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ.

ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള സംശയം തോന്നിക്കുന്ന e-mailുകൾ വന്നാൽ ഇവിടെ അനവേഷിക്കാൻ മറക്കരുതു്.